สพป.นราธิวาส เขต 3 ประธานการประชุมพิจารณาทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน และ โรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565

>>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน และ โรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1/2565 สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้คัดเลือก โรงเรียนอนุบาลระแงะ เป็น โรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยมี โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 3 โรงเรียน คือ 1.รร.วัดร่อน 2.รร.บ้านแกแม และ 3. รร.บ้านบือนังกือเปาะ และได้คัดเลือก รร.บ้านกูจิงลือปะเป็น โรงเรียน Stand Alone จึงพิจารณาทบทวบ เพื่อส่งชื่อให้ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3