สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมเร่งขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

+++++วันที่ 8 มีนาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็น 1 นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนโยบายและแผน และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเป็นโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ทุ่งมะพร้าววิทยา คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ทับปุดวิทยา กะทู้วิทยา วีรสตรีอนุสรณ์ กะเปอร์วิทยา ปากจั่นวิทยา และเพื่อเป็นการทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย ที่กำหนดไว้เดิม  ตลอดจนการกำหนดแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต่อไป   เรวดี…ภาพ / ข่าว