สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น.นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ แผ่เมตตา ในความตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร จากนั้นได้พบปะพูดคุยแจ้งข้อราชการ ซึ่งเรื่องสำคัญคือการเลือกตั้ง ปี 2562 โดยเน้นย้ำในเรื่องการวางตัวเป็นกลางของข้าราชการในการเลือกตั้งที่จะมีในเดือนมีนาคมนี้  ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3