สพป.พิษณุโลก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสะเดา ติดตามนักเรียน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสะเดา ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โดย นายสมจิตร นาคผู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา คณะครู รายงานข้อมูล สภาพปัญหา ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ไม่ได้เรียนต่อ จำนวน 3 คน จากนั้น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครอง  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ชี้แจงนโยบาย ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแนวทางช่วยเหลือ เงินทุนต่าง ๆ  ได้รับทราบ และนำนักเรียนทั้ง 3 คน ไปสมัครเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์