สพม.ร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนประสบอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมกับ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เดินทางไปมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินช่วยเหลือจำนวน 8,300 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียน คือ นายอาทิตย์ ด้วงบุญดี และ ด.ญ.กิติญา ด้วงบุญดี นักเรียนโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ณ บ้านขี้กา ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด