สพป.ลำพูน เขต2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้สมทบทุนกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก (ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต 2) จำนวน 9 ราย และได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางปุณิกา ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ที่ได้ย้ายไปฏิบัติหน้าที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 , นางธนิตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติาร ย้ายไปดำรงตำแหน่งสพป.เชียงใหม่ เขต 6 และนางสุกันดา สารแสง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งสพม.น่าน