สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ติดตามการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู และคณะกรรมการรับนักเรียน สพม.เลย หนองบัวลำภู นำนายยุทธพงศ์ ทรวงแสวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย และโรงเรียนศรีสงครามวิทยาคม อ.วังสะพุง จ.เลย

………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพม.เลย หนองบัวลำภู

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://shorturl.asia/EdcFq และ https://shorturl.asia/okvxc