นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการเปิดประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2