สพม.เชียงใหม่ รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางพัชราพร แก้วบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ และศึกษาศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับฟังนโยบายจากสพฐ. นำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่