ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลลำพูน บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน