สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 -16.30 น.  ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ร่วมกับ  สพฐ.  ด้วยระบบ  VIDEO ZOOM MEETING  เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  และนายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน