สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกวดผลงานนักเรียนทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาประกวดผลงานนักเรียนทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ของสพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2565