สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

           18 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายสมาน บุญจะนะและนายศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ซึ่งได้มอบนโยบายเป็นสนามสอบสีขาว
         ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  2 ดำเนินงานจัดประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 24 สนามสอบ  1 เครือข่ายโรงเรียน 1 สนามสอบ และมีนักเรียนสมัครใจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 2,607 คน และมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล่ำ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 โรงเรียน