สพป.ลพ. เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ดร.สุวิทย์ มุกดารภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการและแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562