สพม.เลย หนองบัวลำภู พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนสู่อาชีพ ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 150 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนสู่อาชีพของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

…………………………………………..

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณเมธาวี แสงทอง กลุ่มอำนวยการ สพม.เลย หนองบัวลำภู