ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการใช้บอร์ดเกมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการใช้บอร์ดเกมเพื่อการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายโดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองจิกกำพี้ ณ หอประชุมประจิมสารคาม โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม