ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการครูและบุคลากรเพื่อการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นเชิงนโยบายโดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองคู อ.เมือง จ.มหาสารคาม