สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่สถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และคณะข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่สถานศึกษาที่ปรับเป็นโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดแห่ โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านคำน้ำจั่นใหญ่ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเบญจเสมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด