สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 15-16  มีนาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม