สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างงบคุรุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพ

วันอังคารที่ 22มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย นักวิชาการการเงินเละบัญชีชำนาญการพิเศษ และบุคลาการทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าพบ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน