สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ ประชุมผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น นายไพโรจน์​ ​ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ เป็นประธานการประชุมผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2565​

1.​ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.​ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์​(ITA​ Online)
3.​ ​การคำนวณสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)​ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.​ การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา KRS​
ณ​ หอประชุมลำปางหลวง​ สพป.ลำปางเขต 2