สพม.พิจิตร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 วันที่ 23 มีนาคม 2565 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 
ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก