รมว.ศึกษาธิการ รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพาน้องกลับห้องเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง จ.พิษณุโลก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ดิจิตอลชุมชนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรม Digital Ctizen จำนวน 60 คน มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวนักเรียน 100 ครอบครัว และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับห้องเรียน นำเสนอ แอปพลิเคชั่น พาน้องกลับมาเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 ซึ่ง สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินงานโครงการพาน้องกลับห้องเรียน ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และติดตามพาน้องกลับมาเรียนได้ครบ 100 % และเรียนอย่างมีความสุข