สพป.มหาสารคามเขต 1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจนักเรียนในสังกัดได้แก่ เด็กหญิงสุพัตรา สุกหนองโปร่ง ชั้น ป. 5/5 และ เด็กหญิงกัญญาณัญ โพนแก้ว นักเรียนชั้น ป. 5/1 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ซึ่งบ้านพักประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ไม่มีที่พักอาศัยและขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้รับความเดือนร้อนอย่างมากทาง สพป.มหาสารคาม เขต 1  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นเบื้องต้น ณ บ้านภูดิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม