นักเรียน รร.บ้านพระนอน เรียนภาษาจีนออนไลน์จากเหล่าซือเมืองเซี่ยงไฮ้

นักเรียน รร.บ้านพระนอน เรียนภาษาจีนออนไลน์จากเหล่าซือเมืองเซี่ยงไฮ้

ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เผยว่า ทางโรงเรียนจัดการเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 โดยเรียนภาษาจีนทางไกลจากครูจิตอาสา เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในโครงการ Thai-Chinese online culture sharing program โดยความร่วมมือจากภาคเอกชน ไทย-จีน ได้แก่ ปางช้าง Elephant EcoValley  อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ บ.Gapper international ประเทศจีน โดย จะสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านพระนอน ครูที่ปรึกษาได้แก่ ครูวิทธวัช แสงแสน และคุณเจียมรัตน์ รู้ธรรม ผู้ประสานงาน

ในปีการศึกษา 2565 ทางโรงเรียนยังดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนมีนาคม 2565 ได้จัดการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนสนุกสนาน เปิดประสบการณ์เรียนภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา และการเรียนในรูปแบบออนไลน์ไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้ และทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์จากครูเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง

ดร.ณรงค์ อภัยใจ กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ต่อเยาวชนในประเทศเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ( Belt and Road) กิจกรรมการเรียนของพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ ทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เนปาล ศรีลังกาและกัมพูชา ซึ่งทางประเทศไทย การสอนครั้่งนี้ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านเมืองกึ้ด ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนบ้านพระนอน ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือของนาย อาราม สาระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ้ดและ ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน และการประสานงานของ นส.เจียมรัตน์ รู้ธรรม จากปางช้าง เอเลเฟนท์อิโค่วาเล่ย์  ถึงแม้จะยังมีความรุนแรงของโรคระบาดในหลายๆประเทศ หลักสูตรนี้จะยังคงมีการนำเสนอต่อไปในประเทศที่อยู่ในเส้นทางสายไหมใหม่และหลังจากการรระบาดใหญ่นี้ได้สิ้นสุุดลงทางพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้จะระดมครูและอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการสอนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรรมจีนไปยังประเทศต่างๆ เพื่อให้โลกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมจีน