ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (SWP Independent Study Conference 2022) ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดการประชุมและการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (SWP Independent Study Conference 2022) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสังคมวิทยา จังหวัดหนองคาย และได้รับเกียรติจากดร.อำนาจ โสภากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ดร.อำนาจ โสภากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ กล่าวว่า การประชุมและการนำเสนอผลงานการค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 2 (SWP Independent Study Conference 2022) ครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับนักเรียนในการนำเสนอผลงานในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือ IS ที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นตลอดปีการศึกษา โดยผลงานทั้ง 35 ผลงานที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับการตีพิมพ์ลงบนวารสารวิชาการฉบับนักเรียน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอแบบปากเปล่า, การมอบรางวัลการศึกษาค้นคว้าอิสระยอดเยี่ยม, การศึกษาค้นคว้าอิสระยอดนิยม (POPULAR VOTE), บทความการศึกษาค้นคว้าอิสระยอดเยี่ยม และการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระยอดเยี่ยม โดยรางวัลรางวัลการศึกษาค้นคว้าอิสระยอดเยี่ยมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวปวิตรา ทองมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ใช้คำพาดหัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้สนใจสามารถสามารถร่วมชื่นชมผลงานวารสารวิชาการฉบับนักเรียน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ E-book ได้ที่ลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rpywh/vmwm/

………………………………………………………

ข้อขอบคุณภาพข่าวจากครูธนพงศ์ ชาชิโย โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์