สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่สถานศึกษาที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุมห้องสมุด  สพป.ชลบุรี เขต 1