สพป.ลพ. เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.ปัทมา วีระวานิช

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะฯ ให้การต้อนรับ ดร.ปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562