สพม.นครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.   นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารลูกนเรศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์