“Lamphun Area 1 and 1 Games”ประจำปี 2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  กล่าวรายงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “Lamphun Area 1 and 1 Games“ประจำปี 2565  รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันกีฬากระชับมิตรระหว่าง สพป.ลำพูน เขต 1 และสพป.ลำพูน เขต 2 และการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งที่ 1/2565 ของสพป.ลำพูน เขต 1  โดยมีนายสมคิด  ปัญญาแก้ว  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยการแข่งขั้นในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อนักเรียนหันมาสนใจการกีฬา เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน