สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมวางแผนพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนการฝึก “คอบบร้าโกลด์ 19”

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ให้การต้อนรับและประชุมหารือ วางแผน เตรียมพร้อมกำหนดการพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดจอมทอง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก กับผู้แทนจากกองกำลังพลฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 นำโดยพันเอกกวิน นาคเรือง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  พ.ท.ครรชิต เวฬุวนารักษ์ น.วางแผน สคช.กอฝ.คอบบร้าโกลด์ 19  พ.ต.วิรัตน์ เจริญภัทราวุฒิ ผู้ประสานงาน พร้อมคณะทหารกองทัพสหรัฐอเมริกา กองกำลังพลฝึกผสม “คอบร้าโกลด์ 19” โครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 19  นางสุณี ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมทอง และทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1