ผชช.สพฐ.พร้อมด้วยคณะติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 และคณะติดตามของ สตผ.สพฐ.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 และสพป.อุดรธานี เขต 3

…..วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 4 ท่าน คือ นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 1, นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.อุดรธานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านดงเมือง และ สพป.อุดรธานี เขต 3 และโรงเรียนศรีสุทโธ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 และนางเกสร คำวิโส ผอ.รร.บ้านดงเมือง และ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และนายบำรุง นวลประจักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ ให้การต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2

โรงเรียนบ้านดงเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3

โรงเรียนวัดศรีสุทโธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3