สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

    วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อจ้างครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากหล่ำ (ตชด.)