ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 เน้นย้ำความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรจากโควิด-19

          วันที่ 28 เมษายน 2565  นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565  โดยเน้นย้ำดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่าง การล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อให้นักเรียน บุคลากรปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 และให้เตรียมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม  ณ โรงเรียนบ้านเสาหงส์ และโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) ในการจัดเตรียมความพร้อมของอาคารและสถานที่เพื่อต้อนรับพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข  องคมนตรี  ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี : โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี