สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3