สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนเข้าเตรียมการรับการพัฒนา จาก สพฐ.

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ดร.สุระศักดิ์ ฉายขุนทด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 37 ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับว่าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

สพฐ. กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 เตรียมการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ในการนี้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้จัดประชุมผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีข้าราชการในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 37 ราย ได้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แนะ คำแนะนำการปฏิบัติตน ในการ ครองตน ครองคน ครองงาน จากทีมบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 5 และประธานศูนย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งนำประสบการณ์จริงในการบริหารงานของแต่ละท่านที่ทำได้จริงและประสบผลสำเร็จมาเล่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในสายงานผู้บริหารต่อไป พร้อมแนะนำการเตรียมตัว การปฏิบัติตนในการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 นี้  ในช่วงท้ายของการประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ ทั้ง 37 ราย โดยการมอบดอกกุหลาบและเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ