สพป.ยโสธร เขต 2 ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยของโรงเรียนบ้านโพนดินแดง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายชยพล มูลสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี และคณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ออกประเมินตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากการเกิดวาตภัยของโรงเรียนบ้านโพนดินแดง ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ณ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)