สพม.ลปลพ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 15/2565