ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House

 

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ให้กับ สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมรับทราบในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในชุมชน โดยมีนางสาวบังอร เขียวรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโฆสิทธาราม เป็นผู้กล่าวรายงาน