สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​


วันพุธ​ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565 นายไพโรจน์วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมดอยพระฌาณ โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่​ 11​ -​ 12​ พฤษภาคม​ 2565 เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในการทำข้อตกลงในการดำเนินงานพัฒนาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ