สพม.เลย หนองบัวลำภู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.เลย หนองบัวลำภู นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทุกคน ร่วมให้การต้อนรับนางสุพร สามัตถิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

พร้อมด้วยนายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ และนายธีรภัทร วงษ์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวนกว่า 50 คน เนื่องในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาโมเดล และการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

………………………………………………………

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (ถ่ายภาพโดย : นายณัฐพงษ์ บุญเหลือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) https://shorturl.asia/PAzTY