สพป.ลพ. เขต 1 รับมอบนโยบายเลือกตั้ง

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม การชี้แจงภารกิจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562