ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จ.ส.อ.ประมวล วันมี ประธานสหวิทยาเขตบางกลางท่าว นางวราภรณ์ สนสกล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวหรรษลักษณ์ มั่นทรัพย์ และนางสาวธัญชนก ตัญจะโร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หมู่บ้านเกษตรสุข ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก