สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16)

      วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.16) ของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้พบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2