ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 18 – 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 18 – 19 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อำนวยการสอนโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธี ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น