สพป.ระยอง เขต ๒ นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ นางสาวนิรดา คุ้มคง และนางภัทรกร อุทรักษ์ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนวัดเนินทราย และโรงเรียนวัดถนนกะเพรา เพื่อให้การเปิดเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดถนนกะเพราและโรงเรียนวัดเนินทรายให้การต้อนรับ และในวันเดียวกันนี้ ผู้สื่อข่าวช่อง ๓ ระยอง ได้มาทำการบันทึกภาพการจัดกิจกรรม เปิดเทอมนี้พาน้องกลับมาเรียน ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต ๒ นางสาวปวีณา พุ่มพวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนกะเพรา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดถนนกะเพราร่วมกันบันทึกภาพกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย