สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อน”

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565

      นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการประชุม “ผอ.เขต พบเพื่อน”  ตามโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ครั้งที่ 1/2565  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ รร.สตึก / วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ รร.อนุบาลคูเมือง / วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ รร.อนุบาลพุทไธสงฯ) โดยมีช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อำเภอสตึก, อ.คูเมือง, อ.แคนดง, อ.พุทไธสง, อ.นาโพธิ์ และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ เข้าร่วมประชุมกว่า 2,500 คน  โดยเน้นมาตรการความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

       ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร โล่ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ/ผลงานดีเด่นให้กับโรงเรียน ข้าราชการครู และรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2565 การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ก้าว (๙) ไปด้วยกัน จากนั้นพบปะเพื่อนครู มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ (ฮักกันแพงกัน) ตามลำดับ