สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการสร้างความเข้าใจในการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (Real Time) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒