ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส คณะทำงานหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นายปริญญา นวลรักษา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส คณะทำงานหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” การดำเนินงานในโครงการการพัฒนาสมรรถะด้านดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ นับเป็นโครงการที่มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่ง เพราะแพลตฟอร์ม อุ่นใจไซเบอร์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยปูพื้นฐาน ทักษะความฉลาดทางติจิทัสให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักยับยั้งชั่งใจคุมเวลาตัวเองเมื่ออยู่หน้าจอ, เข้าใจสิทธิความเป็นส่วนตัว, รู้ทันสถานการณ์, สร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ให้เหมือนตัวจริง, รู้จักดิจิทัลฟุตพรินต์ การท่องอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย, รู้จักคิดเป็น สามารถประเมินความนำเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ และรู้จักสื่อสารด้วยความเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล ณ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)