นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กพ2 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังข้อราชการและประเด็นเร่งด่วนการขับเคลื่อนการศึกษาไทย โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมวิบูล สพป.กำแพงเพชร เขต 2